ישנן שתי דרכים בסיסיות בהן יכול מפיץ להרוויח עמלות/בונוסים:

 1.  באמצעות מכירה קמעונאית.
 2.  באמצעות בונוסים (הנקראים לעיתים עמלות) ששולמו על מכירות מוצרים של מפיץ ומכירות של מפיצים אחרים בארגון שלו.

רווחים קמעונאים. מפיצים הקונים מוצרי dōTERRA  ישירות מהחברה במחירים סיטונאיים למכירה חוזרת ללקוחות, לשימוש כעזרי מכירה או לצריכה אישית. החברה מציעה מחירים של קמעונאות והמפיץ מאשר כי החברה רשאית ליישם מדיניות מחירים מינימלית חד-צדדית/MAP. עם זאת, מפיצים רשאים לקבוע מחיר קמעונאי למכירה משלהם.

בונוסים. מפיצים יכולים גם להרוויח בונוסים על בסיס מכירת מוצרים בכל השווקים שבהם החברה מנהלת עסקים. לא כל המוצרים או המבצעים של החברה מזכים בונוסים. לכל המוצרים או המבצעים שמזכים לבונוסים מוקצה ערך/מחזור נפח אישי/PV.

התכנית הפיננסית של דוטרה – 7 ערוצי תגמול

1. בונוס התחלה מהירה FAST START

בונוס פאסט סטארט נועד לספק רווחים מיידיים למפיץ בסטטוס Advocate Wellness המצרף חברים חדשים.
המצרף מרוויח 20% מערך העמלות CV מכל הזמנה שמבצע מצטרף חדש במהלך 60 הימים הראשונים
להצטרפותו, כולל ההזמנה הראשונה בהצטרפות.

כללים לבונוס פאסט סטארט:

 • משולם למצרף/ENROLLER מדי שבוע.
  משולם ל-3 דורות מעל המצטרף החדש.
 • משולם במשך 60 הימים הראשונים מיום הצטרפות החבר החדש.
 • מבוסס על ערך ה-CV/ערך העמלות בהזמנה.
 • כדי לקבל את הבונוס על המצרף לעמוד בדרישות הבאות:
 • תבנית LRP שמורה במערכת וכוללת 100 PV ומעלה בכל זמן.
 • ביצוע הזמנת  LRP הכוללת 100 PV ומעלה כל חודש.
 • לצרף תחתיו באופן אישי חבר חדש בסטטוס לקוח סיטונאי/Customer Wholesale או מפיץ/Advocate Wellness
  המצרף ירוויח 20% מערך ההזמנות/ CV של כל הזמנה שהמצטרף החדש יבצע במהלך 60 הימים הראשונים להצטרפותו.
 • המצרף מעל המצרף המקורי /דור 2 ירוויח 10% והמצרף שמעליו שמעליו/דור 3 ירוויח 5%.

2. בונוס כוח השלושה POWER OF 3 BONUS

כוח ה-3 תוכנן לעזור למפיצים לבנות ולארגן את העסק שלהם באופן יעיל. ישנן שלוש רמות שונות של בונוס שניתן להרוויח, כאשר כל רמה מבוססת על הרמה שתחתיה. המפתח הוא לעזור לכל אחד מחברי הצוות שלך להרוויח את הבונוס בעצמו, וכך תוכל להתקדם לעבר הדרגה הגבוהה יותר של הבונוס!

התנאים לבונוס של 50$:

 • הזמנת LRP הכוללת 100 PV .
  שלושה מפיצים, שאתה הספונסר הישיר שלהם, נדרשים לבצע הזמנות LRP הכוללות 100 PV לכל אחד מהם.
 • מחזור קבוצתי/Volume Team של 600 PV ומעלה. הנפח הקבוצתי כולל הזמנות אישיות שלך, והזמנות של מי שרשום ישירות תחתייך בשורה הראשונה שלך: מפיצים ולקוחות.

התנאים לבונוס של 250$:

 • עלייך לעמוד בדרישות לקבלת בונוס של 50$.
 • כל אחד משלושת חברי הצוות בשורה הראשונה שעזרו לך להגיע לבונוס של 50 ,$חייב להיות ספונסר ישיר של שלושה מפיצים נוספים עם הזמנות LRP הכוללות 100 PV לכל אחד מהם.
  לכל אחד משלושת חברי הצוות בשורה הראשונה שעזרו לך להגיע לבונוס של 50$ צריך להיות מחזור קבוצתי של 600 PV לפחות.

התנאים לבונוס של 1500$:

 • עלייך לעמוד בדרישות לקבלת בונוס של 250$.
 • כל אחד מתשעת המפיצים שעזרו לשלושת המפיצים בשורה הראשונה שלך לקבל בונוס של 50$ חייב להיות ספונסר ישיר של שלושה מפיצים נוספים עם הזמנות LRP הכוללות 100 PV לכל אחד מהם.
 • לכל אחד מתשעת המפיצים שעזרו לשלושת המפיצים בשורה הראשונה להגיע לבונוס של 50$ 2. צריך להיות מחזור קבוצתי של 600 PV לפחות.תנאי

3. בונוס יונילבל/הכנסה פאסיבית UNILEVEL BONUS

יונילבל היא עמלה המאפשרת למפיץ להרוויח אחוז שנקבע מראש מההזמנות שביצעו חברי הצוות שלו הרשומים תחתיו/downline. זוהי תוכנית המתמקדת ברווח שיורי/פאסיבי וקובעת את הדרגה שלך כמפיץ.

יונילבל בקצרה:

 • משולם אחת לחודש לספונסר.
 • משולם עד 7 דורות לאחור.
 • מבוסס על ה-CV בהזמנה.
 • דורש עמידה בנפח ה-OV החודשי )מחזור ההזמנות של כל הארגון(.
 • דורש עמידה בתנאי “רגל מזכה”.
 • לא ניתן להרוויח את הבונוס במהלך חודש ההרשמה.

תנאים וכללים:

הדרגה נקבעת ע”פ עמידה בתנאי הזכאות. הדרישות הספציפיות כדי להרוויח בונוס יונילבל משתנות בהתאם לדרגה אותה
אתה רוצה להשיג. עם זאת, כל הדרגות מחייבות עמידה בתנאים הבאים:

 • עליך להיות מפיץ בסטטוס Advocate Wellness.

תנאי PV :

 • 50 PV – תנאי הזכאות לדרגה הראשונה/Consultant .
 • 100 PV ומעלה – תנאי הזכאות לכל הדרגות הבאות, ה-PV החודשי יכול להגיע מהזמנה בודדת/סטנדרט או הזמנת LRP ,ומצרוף הזמנות שביצעת או מה-PV הכלול בהזמנות שבוצעו ע”י לקוחות קמעונאים שלך.

תנאי OV:

 • הזמנות נעות בין 500 עד  2000 או יותר, לכל הארגון, לקבלת דרגות מעל Consultant .

 תנאי “רגל מזכה”:

 • לקבלת דרגות פרמייר ומעלה, קיימת דרישה לדרגה מסויימת גם מחברי צוות שמתחתייך.
 • “רגל מזכה”, נבחרת מראש הארגון כלפי מטה.
 • ברגע שנמצא חבר צוות העומד בדרישות “רגל מזכה”, אין אפשרות לבחור חבר צוות מתחתיו שישמש כ”רגל” נוספת.

4. בונוס ביצועים אינוספי ללא הגבלה – בונוס המבוסס על ביצועי מנהיגות

סקירה כללית של בונוס אינסופי על ביצועים.

 עמלות בונוס ביצועים מרוויחות ומשולמות מדי חודש לדרגות פרמייר ומעלה. בונוס ביצועים אינסופי כולל ארבעה ורבע אחוזים (4.25%) מהיקף החברה – בונוס העצמה (1.25%), בונוס ביצועי המנהיגות (2%) ובונוס ביצועים של דרגות יהלום(1%).

מפיץ זכאי לתשלום עמלות אלו כאשר הוא עומד בדרישות הדירוג בחודש קלנדרי מסוים. הבונוס החודשי של מניה שווה לאחוז הבונוס המיועד (1%, 1.25% או 2%), מוכפל בהיקף מחזור החברה לאותו חודש, ומחולק במספר הבונוסים של המפיצים הזכאים למניה או למניות בחודש.

 

5. בונוס דרגת יהלום

סקירה כללית בונוס דרגת יהלום. 

עמלה זו פועלת באופן דומה לבונוס ביצועים אינסופי. העמלות מרוויחות ומשולמות מדי חודש. העמלות מבונוס דרגת יהלום משולמות בנוסף למניות שנצברו מבונוס הביצועים האינסופי של היהלום. בדומה לבונוס ביצועים אינסופי, מניות אינן מצטברות מדירוג אחד למשנהו. העמלה החודשית של הבונוס שווה לאחוז הבונוס המיועד (1%), מוכפל בהיקף מחזור החברה לאותו חודש, ומחולק במספר המניות של המפיצים הזכאים למניה או למניות בחודש. 

6. מייסדים – בונוס המבוסס על התפתחות השוק

7. תכנית נאמנות מתגמלת  LOYALITY REWARD PROGRAM